Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)
  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)

  Khóa học bartender 6 buổi (cấp tốc)

  Sản phẩm hết hàng
  KHÓA HỌC Cocktail - Khóa học bartender ngắn hạn
  - Được thực hành với hơn 50 loại Cokctail, Mocktail,.... từ classic đến hiện đại
  ? Thực hành Cocktail lửa (flaming, burning,..) & hiệu ứng lóe sáng, ly xếp tầng, zombie sáng..
  - Pha chế các loại cocktail nhiều màu sắc shots & shooter như B54, B55, rainbow,…
  ? Được học về biểu diễn với các dụng cụ quầy bar như thìa bar, jigger, Bình shakers,…
  *** Quà tặng sách, thìa bar,.. rất nhiều trong khóa học pha chế rượu, đào tạo bartender
  Thông tin sản phẩm

  Bên cạnh khóa full , Khóa học Bartender ngắn hạn với chỉ 6 buổi, trang bị đầy đủ kiến thức cho các bạn từ thực hành pha Cocktail các loại rượu mạnh như Gin, Vodka, Rum,... đến Cocktail rượu mùi, Mocktail, Cocktail lửa (flaming cocktail), Cocktail shots, Cocktail Layers & thực hành biểu diễn dụng cụ quầy Bar.

  Khóa học bartender ngắn hạn

  Tiết kiệm thời gian - Tiết kiệm chi phí

  • Quà tặng:

  + Tặng 01 thìa bar gold, 40 cm (bar spoon)

  • Ưu đãi:
    • Giảm 50% học phí lớp rượu vang & thực hành cocktail vang
    • Giảm 30% học phí Lớp Craft flair ngắn hạn cơ bản

   

  - Được thực hành với hơn 50 loại cocktail, mocktail, .... từ classic đến hiện đại

  - Được pha chế các loại rượu nền như vodka, gin, rum, tequila

  - Thực hành cocktail lửa (flaming, burning,..) ly xếp tầng, sambuca, absinthe, lamborghini, B52,..

  - Pha chế các loại cocktail shots & shooter như B54, B55, ...

  - Pha chế Mocktail & rượu mùi (liqueur)

  - Được thực hành các loại cocktail nhiều rượu nền, cocktail jugs cho nhiều người

  - Cocktail giải rượu, coktail coffee, jager bomb, cocktail jagermester,…

  - Coctail sử dụng trứng (Cocktail with egg whites) như Kiwi kick

  - Được học về biểu diễn với các dụng cụ quầy bar như thìa bar, jigger, boston,…

  - Được hướng dẫn gọt đá tạo hình cầu cho các món old fashionded,...

  - Giáo trình 30 trang in 4 màu, kèm phụ lục tham khảo : như bảng các loại rượu mùi, Danh sách các trang thiết bị đầy đủ để mở quán, 1 số mẫu menu thực tế tham khảo, ...

   

  -          Khóa học bartender ngắn hạn

  95% thời gian khóa học là học thực hành, học đi đôi với hành, không học lý thuyết xuông.

  • Buổi 1+2: tìm hiểu & nhận biết các loại rượu, các kỹ thuật Bartender

  - Định nghĩa cocktail

  - Thử & Nhận biết các loại rượu nền & rượu mùi

  - Tìm hiểu rượu đắng & rượu hồi

  - Nhận biết các dụng cụ

  - Phân biệt các loại ly

  - Những nguyên liệu cần thiết trong pha chế

  - Cách thưởng thức các loại rượu mạnh

  + Thực hành các kỹ thuật trong pha chế

  * Kỹ thuật Layer

  * Kỹ thuật Khuấy (stir)

  * Kỹ thuật Building

  * Kỹ thuật lắc

  * Kỹ thuật throwing

  * Kỹ thuật blend

  + 1 số kỹ thuật khác như:

  * Làm lạnh 1 chiếc ly

  * Tạo vành muối miệng ly

  * Kỹ thuật strain

  * Kỹ thuật double strain

  * Kỹ thuật dầm

  * Kỹ thuật dry shake

  + Quy trình lau ly

  • Buổi 3+4: Rượu Vodka, Gin, Rum, Tequila & Cocktail layers
  1. Rượu vokda

  - Nguồn gốc, đặc tính, phân loại & Nguyên liệu

  - Các loại rượu vodka

  - Thực hành tại quầy Bar

  + Black russian

  + White russian

  + Monday blue Cocktail

  + Sex in the driverway

  + Harvey wallbanger

  + Screwdriver

  2. Rượu Gin

  - Nguồn gốc, đặc tính, phân loại & Nguyên liệu

  - Các loại rượu Gin

  - Thực hành tại quầy Bar

  + White lady

  + Pink lady

  + Negroni

  + Singapore Sling

  + Dry Martini

  + Moon River

  3. Rượu Rum

  - Nguồn gốc, đặc tính, phân loại & Nguyên liệu

  - Các loại rượu Rum

  - Thực hành tại quầy Bar

  + Daiquiri

  + Mojito

  + Pina Colada

  + Barcadi Cocktail

  + Sunset Cocktail

  + Banana Cocktail

  4. Rượu Tequila

  - Nguồn gốc, đặc tính, phân loại & Nguyên liệu

  - Các loại rượu Tequila

  - Thực hành tại quầy Bar

  + Margarita

  + Tequila Sunrise

  + Blue Margarita

  + Passion Margarita

  + Agave Field

  5. Cocktail Shooters

  - Thực hành tại quầy Bar

  + Candy cane

  + Mexican flag

  + B53

  + B54

  + B55

  • Buổi 5+6: Rượu mùi, Mocktail, Flaming cocktail, coffee cocktail, Cocktail shots
  • Rượu mùi:

  - Khái quát, phân loại rượu mùi, các dòng rượu mùi phổ biến

  - Bảo quản & phục vụ rượu mùi

  - Thực hành tại quầy Bar

  + Japanese Slipper

  + I love you

  + Galliano Cocktail

  + Blue Haffee Cocktail

  + Grassoper

  • Mocktail:

  - Phân biệt Mocktail & Cockail

  - Thực hành tại quầy Bar

  + Passion Mocktail

  + Virgin Colada

  + Haffee Sunset

  + Hanoi Sunset

  • Flaming - Burning Cocktail, Jagermeister & Coffee Cocktail

  - Cách phục vụ Flaming B52

  - Cách phục vụ Sambuca

  - Cách xếp tầng tháp lửa Lamborghini

  + Jager bomb

  + Cafe Baileys

  + Cafe Rhum

  + Cafe Kahlua

  • Cocktail shots

  - Angostura shot

  - blue shot

  - Melon shot

  • Cocktail with egg

  - Kiwi Kick

  - The Mr.pink Cocktail

  Thực hành biểu diễn dụng cụ quầy bar đơn giản

  •  
   • *** Tài liệu tham khảo

    Khóa học Bartender 6 buổi (cấp tốc)

  Thời gian học: 6 buổi
  Mỗi buổi 2-3 giờ

  95% thời gian khóa học là học thực hành, học đi đôi với hành, không học lý thuyết xuông.

  Khóa học bartender ngắn hạn; Đào tạo bartender, học bartender, khóa học bartender ngắn hạn, Học pha chế rượu, Học pha chế cocktail, Khóa học bartender du học sinh; Khóa học bartender chủ quán Pub Khóa học bartender cấp tốc; Đào tạo bartender, học bartender, khóa học bartender ngắn hạn, Học pha chế rượu, Học pha chế cocktail, Khóa học bartender du học sinh; Khóa học bartender chủ quán Pub
  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn

    Bình luận
    Gửi bình luận
    Bình luận